Katniss Cosplay

Som du säkert vet så har Mockingjay part 2 premiär i November. Trailarna visar på att filmen kommer bli minst lika fantastisk som de tidigare. Hungerspelentrilogin är nämligen, enligt mig, den bästa filmadaptionen av en bokserie som jag någosnin stött på.
 
Det hör ju till såklart att man på premiären av en sista film ska klä ut sig. Cosplay för hela slanten! Förra året så blev jag väldigt besviken på Karlstad. Jag gick på nattpremiären av sista Hobbitfilmen i sann fantasyutstyrsel. INGEN annan var utklädd. INGEN!!! Hur är det ens möjligt att INGEN Karlstadbo klätt upp sig natten i ära??!! Men verkar detta avskräckande på mig? Icke! Jag kommer tillbaka starkare än någonsin! På Hugnerspelenpremiären (som jag ska gå på, det bestämmer jag här och nu) ska jag cosplaya Katniss så det slår gnistor om det! (Haha...ha...)
 
Så jag har tänkt en del på vilken dräkt jag ska göra. Det första som kommer upp i huvudet på mig är såklart den klassiska "Katniss är ute och jagar" med pilbågen, sidoflätan, skinnjackan och i vissa fall den grå halsdukssaken. Men är inte det lite... tråkigt? Det är lite vanligt. Det är lite för... självklart att välja den om man ska göra "en enkel Katniss cosplay". Dessutom är det dyrt att köpa en skinnjacka, halsdukssaken är jobbig att sticka och jag orkar inte ha pilbågen med mig till bion. Sedan tänker man på alla Cinnas makalösa kreationer. Men eftersom jag inte är lika duktig som Cinna på att tillverka kläder så känner jag att det inte är någon bra idé. Speciellt då man vill sitta bekvämt i biostolen och inte störa andra bakom med stora uppstickande detaljer.
 
Så då kom jag på en annan idé! Detta är trots allt sista filmen. Det är här allt slutar. Så vad passar då bättre än att gå dit i det allting började i? Jag syftar på inget mindre än klänningen hon bär när hon tar Prims plats i spelen. Det ögonblicket som förändrade hela Panems framtid. Förutom att det har ett emotionellt värde så är det dessutom en fin gammeldags klänning. Som jag redan råkar ha mönster till eftersom jag älskar gammeldags klänningar. Tänk att jag skulle få användning av det till en cosplay! När jag föreställde mig hennes klädsel den dagen så tänkte jag nog att hon hade håret i sin klassiska fläta, men hon har det uppsatt i en fläta på huvudet istället. Och broschen är inte på. Men det gör inget. Broschen sätter jag på mig oavsett (hon får den ju faktiskt av Prim sen) och håret sätter jag upp på huvudet. Inbitna fans kommer fatta att jag är Katniss ändå, och de som inte gör det, de får skylla sig själva. 
 
Jag gillar min idé och tror att det kan bli jättebra! Men... jag är lite kluven fortfarande. Jag vill ju bli igenkänd som Katniss... Frågan är om jag kommer bli det i den utstreckningen som jag vill i den här cosplayen. Så jag vill nu höra er åsikt! Tycker ni min idé är bra, eller borde jag istället köra på en klassisk JägarKatniss eller på en spektakulär Cinnakreation från Huvudstaden? Säg vad ni tycker - jag behöver er hjälp!
 
 
As I'm sure you know Mockingjay part 2 has premiere in November. The trailers shows that the film is going to be at least as fantastic as the previous ones. The Hunger Games triology is, according to me, the best film adapation of a book series that I've encountered in my life.
 
Ofcourse it's part of it allt that you dress up for the premiere of the last movie. Cosplay all the way! Last year I was dissapointed at Karlstad. I went to the night premiere of the last Hobbit movie in full fantasy clothing. NOONE else had dressed up. NOONE!!! How is it even possible that NO Karlstader had dressed up for this special night??!! But does this scare me off? No way! I will be back stronger than ever! At the Hunger Games premiere (that I'll go to, that I decide here and now) I'll be on fire cosplaying Katniss! (Haha...)
 
So I've thougnt alot of waht I should do. The first thing that comes up in my head is ofcourse the classical "Katniss is out hunting" with the bow, the side braid, the leather jacket and in some cases the grey cowl. But isn't that a bit... boring? It's a bit to common. It's a bit too... obvious to choose that if you're doing a "simple Katniss cosplay". And it's expencive to buy a leather jacket, the cowl is hard to make and I don't want to take my bow to the cinema. The you think of Cinnas amazing creations. But because I'm not Cinna and can't make clothes like him I think it's not a good idea. Especially when you want to sit comfortably in the cinema chair and not bother other people behind me with large details.
 
 Så då kom jag på en annan idé! Detta är trots allt sista filmen. Det är här allt slutar. Så vad passar då bättre än att gå dit i det allting började? Jag syftar på inget mindre än klänningen hon bär när hon tar Prims plats i spelen. Det ögonblicket som förändrade hela Panems framtid. Förutom att det har ett emotionellt värde så är det dessutom en fin gammeldags klänning. Som jag redan råkar ha mönster till eftersom jag älskar gammeldags klänningar. Tänk att jag skulle få användning av det till en cosplay! När jag föreställde mig hennes klädsel den dagen så tänkte jag nog att hon hade håret i sin klassiska fläta, men hon har det uppsatt i en fläta på huvudet istället. Och broschen är inte på. Men det gör inget. Broschen sätter jag på mig oavsett (hon får den ju faktiskt av Prim sen) och håret sätter jag upp på huvudet. Inbitna fans kommer fatta att jag är Katniss ändå, och de som inte gör det, de får skylla sig själva. 
 
So I got another idea! This is the last move after all. This is where it all ends.So what's better than to go in what everything started in? I'm thinking of nothing less than the dress she wears when she volountears for Prim in the games. That moment changed the future for all fo Panem. It has an emontional value, and it's also a really pretty old fashioned dress. For wich I happen to already have a pattern for, beacause I love old dresses. I never thought I'd use that for a cosplay! When I thought about her clothes that day, I imagined her having the side braid, but she had it braided up at her hair instead. And she doesn't have her pin. But it doesn't matter. I'll wear the pin anyway (Prim gives it to her later) and I'll put the hair up on my head. True fans will know that I'm Katniss anyway, and those who doesn't have themselves to blame.
 
I like my idea and I think it can be really good! But... I'm still not completely sure. I want to be recognised as Katniss... Question is, will people recognise me as much as I want them to in this cosplay? So now I want to hear your oppinion! Do you think my idea is good, or should I go for Hunting Katniss or a spectacular Cinna creation from the Captiol? Tell me waht you think - I need your help!
1 Skogsraah ☾:

skriven

Åh vad roligt!

Kommentera här: